Kontakta kommunen

Här kan du skicka in frågor, synpunkter eller förslag till Danderyds kommun.
Observera att vi inte har möjlighet att ge individuell återkoppling på alla synpunkter och förslag.

Om du vill felanmäla något som behöver lagas eller städas upp ska du istället använda vår felanmälan, du hittar den här: Danderyd.se - Felanmälan.

 

Välj vilket område ditt ärende gäller: *
Frågan är obligatorisk

Beskriv ditt ärende: *
Frågan är obligatorisk

Placera ut eventuell position på kartan:
Du kan ange din nuvarande position genom att trycka på kartnålen till höger om adressfältet
Bifoga eventuella bilder eller filer:
 

Önskar du återkoppling? *
Observera att vi inte har möjlighet att ge individuell återkoppling på alla synpunkter och förslag.
 
Frågan är obligatorisk