Beställning av allmän handling

Rätten att ta del av myndigheters allmänna handlingar är grundlagsskyddad via tryckfrihetsförordningen (1949:105).
Du som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Kommunen får fråga dig som begär uppgifter om din identitet eller om syftet med begäran, om det behövs för att kommunen ska kunna ta ställning till om det finns hinder på grund av sekretess mot att lämna ut handlingen.

Din begäran om allmän handling kommer hanteras skyndsamt.

 

Avgift

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ta ut avgift vid utlämnande av kopior eller avskrifter av allmän handling (även i digital form).

Överstiger handlingarna 39 sidor/filer kommer det resultera i en avgift på 110 kronor, därefer 2 kronor per sida/fil. Vi kontaktar dig om antalet sidor överstiger 39 sidor för information om kostnaden. Önskar du själv att eftersöka handlingen, t.ex. för avslutade bygglovsritningar, är du välkommen till kontaktcenter. Det är kostnadsfritt. Här kan du läsa om Danderyd kommuns avgiftstaxa (öppnas i nytt fönster).

 

Till vilket område hör handlingen som du vill ta del av? *
Frågan är obligatorisk