Upprustning av Norra torget och Mörbyleden vid Mörby Centrum

Kommunen planerar för att rusta upp Norra torget bredvid/intill bussterminalen och delar av Mörbyleden vid Mörby Centrum. För att du lättare ska kunna tycka till om platserna har vi tagit fram ett antal skisser, som du får ta del av lägre fram i enkäten. Skisserna visar hur det skulle kunna se ut när det är klart. Vill du ta del av programhandlingen för området som beskriver mer i detalj vad som planeras finns den att läsa här.

Detaljplanen för platsen antogs redan 2012. När vi närmar oss genomförandet vill vi gärna fånga upp idéer och synpunkter från förbipasserande, närboende och besökare. Inkomna synpunkter blir ett underlag för kommande justering av platsernas utformning. Resultatet av enkäten kommer att redovisas på projektets hemsida och i kommande digitala nyhetsbrev. Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress i slutet av enkäten.

Din ålder:
Juridiskt kön:
Din bostadsort: