Felanmälan

Gäller din felanmälan vatten- och avloppsledningar? Detta felanmäler du via telefon.
Läs mer på Danderyd.se - vatten.
Observera att du enbart kan anmäla ett fel per inskickad felanmälan.
För att förtydliga ditt ärende kan du ladda upp bilder eller filer, max 95 MB.
Ta foto/välj fil
Markera aktuell position på kartan eller välj ”Använd min position”
Danderyds kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. För mer information, läs på vår hemsida: Danderyd.se/dataskydd